مرجع خبری رئال مادرید : اعتراض های بارسلونا به داوری به حدی قدیمی و کهنه هستند که حتی یک دهه برتری کاتالان ها در کسب لالیگا هم باعث شده تا بی خیال این ریاکاری شوند و همچنان به شکلی بد و زشت آن را تکرار می کنند. داستان با صحبت های پیکه در شب بازی با سویا آغاز شد که با صحبت هایش سعی کرد که همه علائم نگران کننده از بازی آشفته تیمش را پنهان کند و جلوی ایراد گرفتن راسنه ها از بازی ضعیف تیمش را بگیرد. او سعی کرد که حواس ها را به جای دیگری پرت کند همان طور که قبلا هم تباس رئیس لالیگا را متهم کرده بود که در جایگاه ویژه برنابئو قایم می شود. صحبت هایی که به حدی بچگانه است که در عین حال بسیار مضحک است.

صحبت های بارتومئو از آن هم بدتر بود. او چند هفته خودش را قایم کرده بود تا در مورد ناکامی های تیمش صحبت نکند اما تا بارسا یک بازی را برد، ناگهان ظاهر شد و از داور ویدیویی که توسط دوستش روبیالس ایجاد شده انتقاد کند و مدعی شود که این روش جدید به سود رئال مادرید است. آیا داور ویدیویی به لالیگایی آمده که همیشه بارسا آن را می برد تا رئال مادرید قهرمان شود؟ مدیر بارسا با صحبت هایش خودش را شبیه به پسربچه ای کرد که با صحبت های بچگانه می خواهد حواس ها را پرت کند و به گفته خودش با فدراسیون تماس گرفته تا نشان بدهد که چیزی از رقیبش فلورنتینو پرز کم ندارد.

فراموش نکنیم که رئال مادرید هم زیاد از داور ویدیویی انتقاد کرده است. یادمان نرفته که امیلیو بوتراگوئنو مدیر روابط عمومی رئال مادرید هم چندین بار در این فصل و فصل گذشته به تصمیم های داور ویدیویی انتقاد کرده است. انگار همه می خواهند تقصیرها را گردن داور ویدیویی بیاندازند.هر چقدر بگوییم که داور ویدیویی برای کمک آمده حقیقت این است که این اختراع جدید کلا نقش داوران را کمرنگ کرده است و فوتبال به ورزشی شامل سانتی مترها و حرکات آهسته تبدیل شده است. داور ویدیویی، فوتبال عزیز ما را تغییر داده و جنجال ها را هم بیتر کرده است. یا باید اعتراض ها تمام شود یا کلا پرونده داور ویدیویی بسته شود.

خسوس گایگو