مرجع خبری رئال مادرید : تیبو کورتوا دروازه بان بلژیکی در فاصله چهار بازی تا پایان لالیگا با هفده کلین شیت آمار بی نظیری داشته است.

تیبو اگر فقط در دو تا از چهار بازی باقیمانده کلین شیت کند به 19 بار بسته نگه داشتن دروازه اش می رسد و با بهترین رکورد تاریخ رئال که در فصل 87-86 ثبت شده برابری می کند. در آن فصل بویو نوزده کلین شیت داشت. البته بویو فصل بعدش 18 کلین شیت داشت و در فصل 95-94 هم 17 تا که آمار بی نظیری داشته است.

بویو در مورد شکسته شدن رکوردش توسط کورتوا گفت:” احتمالا او رکوردم را می شکند. این اتفاق خوبی برای خودش و رئال مادرید است. او شایسته شکستن این رکورد است.”