مرجع خبری رئال مادرید : لورنزو سانز بازیکن اسبق تیم بسکتبال رئال مادرید و پسر مدیر اسطوره ای رئال مادرید در مورد حملات به رئال در مورد بحث داوری ها صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” می دانیم که همه علیه ما هستند، همه به جز رئالی های واقعی. فقط می خواهم که این را به یاد داشته باشید. همیشه همین طور بوده است. فرقی ندارد که حالا داور ویدیویی وجود دارد. در نهایت چیزی که درون زمین به دست آوردیم را نمی توانند از ما بگیرند و به همین خاطر بعد از آن سعی می کنند خرابش کنند.لالیگا نباید اجازه بدهد که این گونه مدیران و افراد دیگر باشگاه ها علیه رئال مادرید صحبت کنند. این به تصویر لالیگا لطمه می زند. البته بعضی ها همیشه به گریه کردن ادامه می دهند.”