مرجع خبری رئال مادرید : خاویر تباس رئیس لالیگا ادعا کرده است که تماس پرز با روبیالس بعد از بازی رئال مادرید و سوسیه داد که یک سال و نیم پیش گرفته شد روی داوری ویدیویی تاثیر گذاشته است!

مشخص نیست که رئیس لالیگا که در سالهای اخیر ضدرئال بوده چطور به این نتیجه رسیده که یک تماس بعد از یک سال و نیم نتیجه داده اما او در صحبتی عجیب سعی کرده به جنجال داور ویدیویی دامن بزند و گفت :” این که باشگاه بزرگی نظیر رئال مادرید 20 دقیقه بعد از پایان یک بازی با رئیس فدراسیون تماس بگیرد برای دنیای داوری اتفاق خوشایندی نیست. این استرس را روی داوران بیشتر می کند و برای لالیگا خوب نیست. داور ویدیویی می تواند بهتر شود. خوب نیست که رئیس فدراسیون بگوید که با مدیر رئال مادرید صحبت کرده است.”