خشم رئال مادرید از این که بارتومئو گفته داور ویدیویی همیشه به سود سفیدپوشان است

“این حاصل حسادت و جنون است”

سخنگوی بارسا اصرار ورزید:”داور ویدیویی به سود یک تیم بوده است”

سیمئونه:”داور ویدیویی برای همه عادلانه تر بوده است، اگر برای تیم هایی مثل رئال مادرید بیشتر پنالتی گرفته می شود به این خاطر است که بیشتر حمله می کنند”