صدرنشین با داور ویدیویی یا بدون آن

بارسا از انتقادهای داور ویدیویی حمایت کرد:”باید انصاف برگردد”

رئال مادرید به دو پنالتی گرفته نشده واران در نیوکمپ اشاره کرد

اگر مداخله داور ویدیویی وجود نداشت، رئال مادرید همچنان با چهار امتیاز اختلاف صدرنشی نبود

رئال مادرید مجبور است در منچستر بازی کند

سیتی و بارسا، یوفا را راضی کردند تا بازیهای برگشت یک هشتم نهایی در استادیوم هایشان برگزار شود