مرجع خبری رئال مادرید : در این فصل رئال مادرید کاملا تیمی بازی کرده و این را می توان در آمار و عملکرد تیم مشاهده کرد.

در سه بازی اخیر گلهای رئال مادرید توسط بازیکنانی به ثبت رسیده که مهاجم نبودند. در حقیقت بعد از گلزنی وینیسیوس مقابل مایورکا، رئال مادرید چهار گل زده که سه تا را راموس زده و یکی را کاسمیرو. در حقیقت در مقابل اسپانیول، ختافه و بیلبائو خبری از گلزنی مهاجمان نبوده است.