مرجع خبری رئال مادرید : لوکا یوویچ مهاجم صرب در دقیقه 92 بازی رئال مادرید و بیلبائو وارد زمین شد تا بعد از مصدومیتش اولین دقایق خود را قبل از قرنطینه داشته باشد. 20 دقیقه بعد لوکاس نیز برای اولین بار بعد از مصدومیت به جای رودریگو گوئس وارد زمین شد.

بدین ترتیب در هفت بازی بعد از قرنطینه 23 بازیکن از ترکیب رئال بازی کرده اند. فقط ارئولا به عنوان دروازه بان دوم و ناچو که هنوز مصدوم است بازی نکرده اند.

کورتوا، کارواخال، راموس و بنزما تنها بازیکنانی هستند که در همه بازیهای بعد از قرنطینه فیکس بوده اند. کورتوا بعد از قرنطینه روند بی نظیری داشته و در مسیر کسب سومین جایزه زامورای خود قرار دارد. کارواخال  و راموس به علت محرومیت بازی با آلاوز را از دست می دهند تا از این لیست چهار نفره فقط تیبو و بنزما بمانند.کریم از نظر زیدان بی جانشین است.

در خط هافبک، کاسمیرو در همه بازیها به جز بازی با مایورکا که محروم بود، غایب بود. مودریچ در پنج بازی فیکس بوده است. کروس مقابل مایورکا و بیلبائو استراحت کرد. فدریکو والورده فقط دو بازی کامل داشته تا کمرنگ شود. ایسکو مقابل ختافه و اسپانیول فیکس بوده است. خامس نیز در زمین سوسیه داد فیکس بود.