مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید جشن قهرمانی احتمالی خود در لالیگا را در ورزشگاه سیبلس و بدون تماشاگران برگزار خواهد کرد.

در حقیقت رئال مادرید اگر سه تا از چهار بازی بعدی خود را ببرد رسما قهرمان لالیگا می شود که رئال می خواهد مثل همیشه در میدان سیبلس جشن بگیرد اما به خاطر بحران کرونا خبری از حضور هواداران نخواهد بود و جشن شکلی غیرعادی خواهد داشت.