مرجع خبری رئال مادرید : درست شش سال پیش آلفردو دی استفانو یکی از دو بازیکن برتر تاریخ رئال مادرید در سن 88 سالگی در بیمارستانی در مادرید جان خود را از دست داد.

شش سال پیش در چنین روزی دون آلفردو پس از مدتها مبارزه با بیماری جان خود را از دست داد. دون آلفردو نقشی کلیدی در تغییر رئال مادرید و مدرن شدن باشگاه داشت و در پنج قهرمانی اروپایی پیاپی رئال نقش مهمی داشت.