مرجع خبری رئال مادرید : فائوستینو آسپریا بازیکن اسبق فوتبال کلمبیا در مورد این که خامس خودش نخواسته در لیست بازی رئال و بیلبائو قرار بگیرد، صحبت کرد.

آسپریا گفته است:” خامس خیلی دیر به این تصمیم رسید. اگر این تصمیمی است که گرفته، حالا و در پایان فصل به این تصمیم رسیده است. چهار بازی مانده است. فرقی ندارد که در این چهار بازی باشد یا نه. فکر نمی کنم که این حرکتش یک طغیان باشد چرا که با مربی صحبت کرده و خامس به لحظه ای از زندگی رسیده که خودش می تواند در مورد آینده اش تصمیم بگیرد. حالا مشکلی ندارند تا اجازه بدهند که به هر تیمی که می خواهد ، برود.”