مرجع خبری رئال مادرید : آلوارو بنیتو بازیکن و سرمربی اسبق تیم جوانان رئال مادرید در دمورد شرایط تیم صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” رئال مادرید بهترین خط دفاعی 30 سال اخیر خود را دارد و بهترین خط دفاعی لیگ های بزرگ را دارند. فکر می کنم که درک کرده اند که می توانند بدون توپ هم خوب باشند. قبلا برای تیم مسائل دفاعی خوب نبود اما حالا می خواهند فضاها را ببندند و به حریف فرصت ندهند. رئال مادرید خیلی کم گل می خورد. قبلا رئال مادرید از این حیث مرتکب اشتباهاتی می شد اما به نظرم با حضور زیدان بیشتر به این مسئله اهمیت می دهند.”