مرجع خبری رئال مادرید : جیمز کیچینگ رئیس بخش قوانین فیفا در مورد جریمه ده هزار فرانکی رئال مادرید به خاطر انتقال براهیم صحبت کرد.

در حقیقت رئال مادرید در قرارداد براهیم بندی گذاشته که اگر این بازیکن به باشگاه هایی به جز منچستریونایتد فروخته شود، 15 درصد از حق انتقال به منچسترسیتی می رسد اما اگر به یونایتد فروخته شود این مبلغ 40 درصد خواهد بود. فیفا با چنین بندهایی در قرارداد بازیکنان مخالف است و به خاطرش رئال مادرید را ده هزار فرانک سوئیس جریمه کرده است.