مرجع خبری رئال مادرید : خامس به نظر می رسد که داستانش در رئال مادرید را به پایان برده است. یکشنبه زیدان علنا گفت که به خواست خود خامس این بازیکن را از لیست بازی با بیلبائو خط زده است. در حقیقت به نظر می رسد که خامس دیگر نمی خواهد در رئال بازی کند و چمدانش را برای رفتن بسته است.

اما در مکالمه زیدان و خامس قبل از بازی با بیلبائو چه گذشته است؟ این مکالمه بسیار صریح و صادقانه بوده است. خامس در این جلسه از این که مورد اعتماد زیدان نیست ابراز گلایه و دلخوری می کند. در حقیقت خامس می گوید که در این فصل فرصت های برابری با دیگر بازیکنان نصیبش نشده و اعتماد مربی را نداشته است.  وینیسیوس و رودریگو، جوان های برزیلی و همچنین آسنسیو که تازه از مصدومیت برگشته در واقع بیشتر از بازیکن کلمبیایی مورد اعتماد زیدان بوده اند.

در چنین شرایطی خامس صبرش لبریز شد و تصمیم گرفت که رو در رو با  زیدان صحبت کند و گفت که از بازی کردن راضی نیست. در نهایت دو طرف به توافق رسیدند که خامس از لیست بازی با بیلبائو خط بخورد.

زیدان که نمی خواست تمرکز تیم و رسانه ها به هم بخورد بعد از بازی با بیلبائو گفت که خامس به خواست خودش از لیست خط خورده که حرف درستی بود اما مربی فرانسوی همه حقیقت را در مورد ماجرا نگفت.

به هر صورت به نظر می رسد که خامس مسیر متفاوتی را پیش روی خود دارد. او حالا دوباره با پیشنهاد اتلتیکو مواجه شده و هیچ بعید نیست که فصل بعد زیر نظر سیمئونه در تیم دیگر شهر مادرید بازی کند.