مرجع خبری رئال مادرید : میکل آرتتا سرمربی آرسنال در مورد دنی سبایوس هافبک قرضی رئال صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” قطعا در موردش باشگاه در حال صحبت و مذاکره است. از او و روند پیشرفتش راضی هستیم. هیجانش در هر تمرین و هر بازی را دوست دارم. فقط کافی است که جشن گلهایش را نگاه کنید. بازیکنی نیست که به ما تعلق داشته باشد و آینده اش در دستان ما نیست اما ببینیم چه می شود.”