مرجع خبری رئال مادرید : ادن هازارد و رافائل واران در تمرین گروهی رئال مادرید حضور پیدا کردند و به نظر می رسد که هر دو به بازی جمعه شب مقابل آلاوز می رسند.

واران در کنار میلیتائو زوج خط دفاعی رئال مادرید را تشکیل می دهد. از سویی باید دید که زیدان به هازارد فرصت می دهد یا همچنان ترجیح می دهد که روی بازیکن بلژیکی ریسک نکند.