مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید بهترین تیم در خارج از خانه در لالیگای امسال بوده است.

رئال در خارج از خانه ده برد،  چهار تساوی و سه شکست داشته و مجموعا 34 امتیاز از هفده بازی گرفته است. رئال در خارج از خانه 26 گل زده و فقط یازده گل خورده است.