مرجع خبری رئال مادرید : والنتین دریسن خبرنگار هلندی ادعا کرده است که رئال مادرید به سینه دونی فن ده بیک هافبک هلندی دست رد زده است.

در حقیقت رئال به هافبک آژاکس اعلام کرده است که او را نمی خواهد و این بازیکن می تواند هر مقدصی که می خواهد را برای خود انتخاب کندو مقصدی دور از رئال مادرید را انتخاب کند.

فن در فارت بازیکن اسبق رئال مادرید در مورد بحث تمایل رئال به فن ده بیک گفت :” اگر رئال مادرید حقیقتا بازیکنی را بخواهد، قطعا او را می خرد. رد کردن پیشنهاد رئال خیلی سخت است. “