مرجع خبری رئال مادرید : ال دسمارکه گزارش داده است که رئال مادرید می خواهد از فروش چهار بازیکن مبلغ 120 میلیون یورو درآمدزایی کند.

در حقیقت خامس رودریگز، گرت بیل ، لوکاس وازکز و ایسکو آلارکون چهار بازیکنی هستند که در لیست فروش هستند. دو تای اول به هیچ وجه مورد توجه زیدان نیستند. لوکاس فقط یک سال دیگر قرارداد دارد و باشگاه می خواهد او را بفروشد و از سویی ایسکو اگر پیشنهاد خوبی داشته باشد، می تواند جدا شود. رئال با پول فروش این چهار بازیکن شاید دستش برای خریدهای کهکشانی در تابستان باز تر شود و به تواند به سراغ بازیکنانی نظیر پوگبا یا کاماوینگا برود.