مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید انتظار دارد تا از فروش سرجیو رگیلون مدافع چپ قرضی خود در سویا درآمد خوبی کسب کند.

رگیلون فصل خوبی در سویا داشته و به گفته الکونفیدنشال رئال مادرید امیدوار است تا از فروش وی مبلغی بین 20 تا 25 میلیون یورو درآمدزایی کند.