مرجع خبری رئال مادرید : ادن هازارد ستاره بلژیکی در بخش اول تمرینات رئال مادرید با گروه تمرین کرد و حالا باید دید که زیدان در مورد حضورش مقابل آلاوس چه خواهد گرفت.

در حال حاضر مشخص نیست که آیا هازارد در لیست بازی فردا شب مقابل آلاوس حضور می یابد یا نه. او دو بازی اخیر را به علت مصدومیت از دست داده است.

یوویچ به علت مشکوک بودن به کرونا، ناچو به علت مصدومیت و راموس و کارواخال به علت محرومیت دیگر غایبان قطعی رئال برای بازی فردا شب در ورزشگاه دی استفانو هستند.