مرجع خبری رئال مادرید : وینیسیوس و مارسلو امروز تمرین نکردند تا اوضاع برای بازی با آلاوس خطرناک باشد.

محرومیت کارواخال و راموس و مصدومیت ناچو باعث می شود تا خط دفاعی رئال مادرید با نبود مارسلو در بازی فردا شب دچار مشکل عجیبی شود. در حقیقت در حال حاضر مندی، میلیتائو و واران تنها مدافعان آماده رئال مادرید هستندکه به نظر می رسد که هر سه فیکس شوند. زیدان شاید مجبور شود که از لوکاس وازکز در پست دفاع راست استفاده کند. گزینه دیگر این است که میلیتائو به پست دفاع راست برود و خاوی هرناندز از آکادمی زوج واران باشد.

وینیسیوس نیز از آماده ترین بازیکنان رئال مادرید بود که قطعا نبود وی نکته مهمی است به خصوص که هازارد و یوویچ در خط حمله دیگر غایبان رئال در این بازی هستند. به نظر می رسد که رودریگو و آسنسیو مثل بازی قبلی شانس فیکس شدن در خط خمله را داشته باشند.