مرجع خبری رئال مادرید : اولیویر بیرهوف بازیکن اسبق فوتبال آلمان در مورد کای هاورتز بازیکن لورکوزن که مورد نظر رئال مادرید و چند تیم انگلیسی قرار دارد، صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” هاورتز بازیکن مناسبی برای رئال مادرید است.بازیکن بسیار جوانی است اما همه چیز دارد. استعداد، تکنیک و قدرت بدنی مناسب دارد. بازیکن بسیار کاملی است و برای ما نقش خیلی مهمی خواهد داشت. یکی از آن بازیکنان یاست که می درخشند و باید به پیشرفت ادامه بدهند.می خواهم که در تیم ملی در شرایط مناسبی قرار داشته باشد.”