مرجع خبری رئال مادرید : لوکا یوویچ مهاجم صرب در تابستان گذشته با امیدهای زیادی به رئال مادرید ملحق شد و همه فکر می کردند که به تدریج جانشین بنزما می شود. او آمار گلزنی درخشانی در آینتراخت داشت اما به نظر می رسد که یک سال حضور در رئال مادرید کافی است تا بفهمیم که او هنوز شخصیت حضور در تیم های بزرگ را ندارد و باید از نظر شخصیتی خیلی پخته تر شود.

رئال مادرید از حواشی یوویچ در خارج از میادین فوتبال عاصی شده و به صورت جدی به فروش وی فکر می کند. باشگاه در ابتدا می خواست او را قرض بدهد تا بیشتر بازی کند اما در حال حاضر مشکلی برای فروش وی به صورت قطعی هم ندارد. در حقیقت باشگاه به این نتیجه رسیده که اولین سال یوویچ به حدی به خصوص از نظر حواشی خارج از زمین بد بوده که راهی برای برگشت باقی نمانده و یوویچ باید فروخته شود.

یوویچ جدا از آن که از نظر ورزشی عملکرد ضعیفی داشته و از فرصت هایش هر چند کم، آن طور که باید و شاید استفاده نکرده اما حواشی او بیرون از زمین برای باشگاه غیرقابل تحمل است. او در بحران کرونا چندین و چند بار قوانین را شکست، از پیک نیک گرفتن و حضور در استخر در کنار دوستانش تا خشمگین کردن مقامات سیاسی صربستان که او را تهدید به زندان کردند.

یوویچ به هیچ وجه در حد و اندازه 60 میلیون یورویی که برایش هزینه شد، ظاهر نشده است. او 25 بازی داشت که که در هشت تایش فیکس بود و فقط دو گل زد.