مرجع خبری رئال مادرید : درست یازده سال پیش در چنین روزی کریم بنزما مهاجم فرانسوی و کاپیتان سوم رئال مادرید در برنابئو معارفه شد.

بنزما به همین بهانه پیامی در صفحه  توییترش منتشر کرد و با یاداوری آن روز گفت :” ممنون رئال مادرید، ممنون مادریدیسموها.”