مرجع خبری رئال مادرید : مانوئل پلگرینی سرمربی شیلیایی اسبق رئال مادرید که هدایت بتیس را به عهده گرفته می خواهد یک رئالی را به خدمت بگیرد.

اسکار رودریگز محصول آکادمی رئال مادرید دو فصل درخشان در حضور قری در لگانس داشته و مانوئل پلگرینی مربی شیلیایی از مدیران بتیس خواسته است تا هر طور که شده او را به خدمت بگیرند.