مرجع خبری رئال مادرید : لیست رئال مادرید برای بازی مقابل آلاوس اعلام شد که هازارد، وینیسیوس و واران در لیست هستند. از سویی خامس همان طور که خودش خواسته دیگر در رئال بازی نکند، در لیست حضور ندارد.

ناچو و مارسلو به علت مصدومیت و راموس و کارواخال به علت محرومیت حضور ندارند و به نظر می رسد که لوکاس وازکز در پست دفاع راست بازی کند، مندی، میلیتائو و واران بقیه خط دفاعی را تشکیل می دهند.

لیست رئال مادرید بدین شرح است: کورتوا، ارئولا، آلتوبه، میلیتائو، واران، مندی، خاوی هرناندز، میگل گوتیرز، کروس، مودریچ، کاسمیرو، والورده، ایسکو، هازارد، بنزما، بیل، لوکاس وازکز، آسنسیو، براهیم، ماریانو، وینیسیوس و رودریگو گوئس.