مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید در بیانیه ای اعلام کرد که برای سر و سامان دادن به فروشگاه های حضوری و اینترنتی خود قرار است که با یک شرکت همکاری کند.

در حقیقت شرکت  legends که در حوزه فروشگاه های اینترنتی و حضوری فعالیت می کند هم به فروشگاه اینترنتی نظم می بخشد و هم در زمانی که ورزشگاه برنابئو تا پایان سال کمی از نظر ساخت و ساز شرایط ایده آل تری پیدا کند به بازسازی فروشگاه رسمی تیم کمک خواهد کرد.