مرجع خبری رئال مادرید : کارشناسان داوری پنالتی مندی در بازی رئال مادرید و آلاوس را کاملا درست می دانند اما بارسایی ها برای جبران ضعف ها و عقده های خود همچنان خزعبل نشخوار می کنند.

بعد از صحنه پنالتی مندی، فریچا سخنگوی سابق بارسلونا نوشت:” این یک شکایت است. شیرجه زد، هیچ برخوردی انجام نشد و صحنه در بیرون از محوطه جریمه ایجاد شد. بررسی داور ویدیویی انجام نشد. همه چیز هماهنگ شده و به خوبی هم هماهنگ نشده است. این شرایط وحشتناک است. آنها آن قدر از این شرایط راضی هستند که انگار تا آخر عمرشان می خواهند چنین کاری را انجام بدهند.”