مرجع خبری رئال مادرید : محرومیت راموس باعث شد تا بنزما در بازی رئال مادرید و الاوز پنالتی بزند. بدین ترتیب کریم دهمین پنالتی خود در لالیگا را به گل تبدیل کرد تا آمار جالب صد در صد پنالتی صحیح را داشته باشد.

بنزما در 10 نوامبر 2010 اولین پنالتی لالیگایی خود را به گل تبدیل کرد و بعد از ان دو بار مقابل آلاوز و همچنین مقابل لاس پالماس، ژیرنا، وایادولید، لوانته، ایبار، لگانس و بتیس پنالتی هایش را به گل تبدیل کرده است.

بنزما تعداد گلهای فصلش را به عدد 23 رساند که در لالیگا 18 گل زده است.