مرجع خبری رئال مادرید : بدون تماشاگر بدون مسابقات به خاطر کرونا باعث می شود تا صداها به وضوح شنیده بشوند.

راموس به علت محرومیت بازی مقابل آلاوز در ورزشگاه دی استفانو را در کنار کارواخال از روی سکوها تماشا می کرد. وقتی گل در ابتدا توسط کمک داور مردود شد، راموس فریاد زد:” گل بود، واضح است.”

کمی بعد داور ویدیویی صحنه را بازبینی کرد و اعلام کرد که گل دوم رئال مادرید به درستی ثبت شده است.