مرجع خبری رئال مادرید : لوکاس پرز مهاجم آلاوز در نیمه اول بازی رئال مادرید و آلاوز با برخوردی باعث مصدومیت خیل مانزانو داور بازی شد.

خیل مانزانو در دقیقه 25 دچار مصدومیت شد و تا پایان نیمه اول هم دوام آورد اما در نهایت ترجیح داد که در ادامه بازی حضور نداشته باشد و در نیمه دوم جای خود را به داور چهارم یعنی هکتور رودریگز داد.