مرجع خبری رئال مادرید : کیلور ناواس دروازه بان بسیار محبوبی برای رئالی ها بود که عملکرد بی نظیری ارائه می داد و پیدا کردن جانین برایش مشکل به نظر می رسید. شاید این عوامل در ابتدای حضور کورتوا در رئال روی عملکردش تاثیر گذاشته بود و باعث شده بود تا دروازه بان بلژیکی با اعتماد به نفس کامل درون زمین ظاهر نشود و حتی در برخی لحظات به نظر برسد که با بدشانسی مواجه شده است چرا که  گاهی شوتهایی را به سمت دروازه اش می زدند که مهارش غیرممکن بود. در حقیقت شرایط ان طور که باید و شاید، پیش نمی رفت.

کورتوا اما آرام آرام و بدون ایجاد سر و صدا توانست دنیا را فتح کند و حتی بدبین ترین ها را هم ساکت کرد. در حال حاضر  تیبو حس و احساس دروازه بان یک تیم بزرگ را ارائه می دهد. از آن دروازه بان هایی که کم واکنش نشان می دهند اما از پس همان لحظات به بهترین شکل بر می آیند. اما مهمترین نکته این است که در حرکاتش مطمئن و آرام به نظر می رسد. بخش زیادی از امار دفاعی خوب رئال مادرید به خاطر واکنش ها و حرکات درخشان تیبو کورتوا است.

آلوارو بنیتو ویار