مرجع خبری رئال مادرید : لوکاس وازکز هافبک گالیشیایی در بازی رئال مادرید و آلاوز در پست دفاع راست برای تیم انجام وظیفه کرد.

لوکاس در پایان بازی در مورد پیروزی رئال مادرید گفت :” با هم دفاع و حمله می کنیم، کلید بازی ما همین است. با امید و انگیزه بالایی آماده سه بازی آینده در یک هفته می شویم. به خوبی با پست دفاع راست هماهنگ شدم و توانستم که با هم تیمی هایم در دفاع به خوبی ارتباط برقرار کنم.”