چهره قهرمانان

گلهای بنزما و آسنسیو، رئال مادرید را در فاصله دو برد تا قهرمانی قرار داد

قرعه خوشایند برای اتلتیکو و مشکل برای رئال مادرید و بارسلونا