مرجع خبری رئال مادرید : اخیرا ویدیوی جالبی از تمرین رئال مادرید منتشر شده که نشان می دهد زیدان چقدر از گرت بیل متنفر است.

در حقیقت وقتی هازارد و ایسکو شوت می زنند، زیدان به به شدت آنها را تشویق می کند و از عملکردشان ذوق زده می شود اما وقتی بیل شوت می زند عملا هیچ واکنشی ندارد و برایش مهم نیست!

زیدان مثل اکثر هواداران رئال مادرید امیدوار است که گرت بیل بازیکن ولزی از رئال مادرید برود و تیم را ترک کند.