مرجع خبری رئال مادرید : یوونتوس جدیدترین تیمی است که شرایط جذب لوکا یوویچ مهاجم صرب رئال مادرید را زیر نظر گرفته است.

در حقیقت با جدایی احتمالی هیگواین و آینده نامطمئن دیبالا، یووه به دنبال خرید در خط حمله است و به گفته اوکی دیاریو مهاجم صرب رئال مادرید که فصل خیلی بدی داشته یکی از گزینه های آنهاست.