مرجع خبری رئال مادرید : به نظر می رسد که در آخرین لحظات، آدیداس در طرح خود در پیراهن فصل آینده تجدید نظر کرد.

در ابتدا قرار بود که آستین ها به شکل متفاوتی باشد که ترکیبی از سرمه ای و صورتی بود اما در نهایت پیراهن ها به شکل عادی در آمد تا پیراهن فصل بعد تا حد زیادی ساده باشد. پیراهنی سفید با رگه های بسیار کمی از صورتی.