مرجع خبری رئال مادرید : در حین بازی اخیر رئال مادرید و آلاوز یک اتفاق ناگوار رخ داد و یک مرد 58 ساله در کافه ای در منطقه مورسیا اسپانیا به قتل رسید.

در حقیقت ضارب که مردی 25 ساله بوده از این که بقیه با هیجان فوتبال می دیدند، عصبانی می شود و در نهایت کارش به درگیری لفظی با یک مرد 58 ساله می کشد و او را به قتل می رساند. در حال حاضر ضارب توسط پلیس بازداشت شده است.