مرجع خبری رئال مادرید : تاکفوسا کوبو پدیده ژاپنی رئال مادرید در حال حاضر در ترکیب مایورکا حضور دارد.

این بازیکن که قرضی به مایورکا رفته بازیکن خاصی است که حتی در زمینه تغذیه هم بسیار خاص  رفتار می کند.شاید جالب باشد اما او کلا سوشی که غذای محبوب ژاپنی هاست را از رژیم خود کنار گذاشته است. در حقیقت تاکه که در 12 سالگی به آکادمی بارسلونا ملحق شد (قبل از بازگشت به ژاپن و حضور دوباره در رئال مادرید) در حال حاضر رهبر مایورکاست که کاملا اروپایی غذا می خورد و به همین خاطر سوشی نمی خورد.