مرجع خبری رئال مادرید : کریستین پولیشیچ ستاره چلسی در مورد هازارد صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” هازارد بازیکن فوق العاده ایست. کارهایی که در باشگاه چلسی کرده فوق العاده است اما ترجیح می دهم که با او مقایسه نشوم. برایم بردن بازیها مهم است.”