مرجع خبری رئال مادرید : امروز اولین روز رسمی تاریخ تیم زنان رئال مادرید است که فصل گذشته به نام تاکون فعالیت می کرد.

تیم زنان رئال مادرید که هنوز خریدهایش را شروع نکرده سعی می کند که فصل اینده تیم قدرتمندی داشته باشد که برای کسب سهمیه اروپایی تلاش می کند. در اولین روز بازیکنان تست کرونا و همچنین تست پزشکی مرسوم را خواهند داشت و عکس تیمی می گیرند.