پادشاه وایکینگ برگشت

زیدان همچنان خامس را در لیست قرار نداد اما بحث را تشدید نکرد:”بازیکنی را تحقیر نمی کنم”

کاپیتان که در 9 تیم لالیگا با این آمار آقای گل محسوب می شود و کارواخال در یک بازی کلیدی مقابل گرانادا به ترکیب برمی گردند