مرجع خبری رئال مادرید : ساندرو راسل مدیر اسبق بارسلونا شایعاتی که در مورد این که رئال مادرید پشت پرده زندانی شدن وی بوده است را رد کرد.

راسل اظهار داشت :” در ابتدا شش، هفت گزینه در مورد پشت پرده زندانی شدن من مطرح شد که باید آنها را رد کنم. نیمار، فوتبال یا رئال مادرید نقشی در انی مسئله نداشتند. فقط دادستانی لاملا دلیل واقعی را می داند.”