مرجع خبری رئال مادرید : گرت بیل بازیکن ولزی به نظر می رسد که هواداران رئال مادرید را با رفتارهای عجیبش روی نیمکت عاصی کرده است.

بازیکن ولزی به نظر می رسد که روی نیمکت رئال مادرید به یک دلقک تمام عیار تبدیل شده است. اگر در بازی قبلی استفاده از ماسک برای چرت زدن سوژه شده بود، در بازی با گرانادا او از دستمال کاغذی استفاده کرد تا دوربین مصنوعی بسازد و تصویر عجیبی را برای رسانه ها ثبت کند.

به هر صورت حس و حال عجیب پردرآمدترین بازیکن رئال مادرید این روزها باورنکردنی به نظر می رسد. بازیکنی که شاید خود را برای دوران بعد از فوتبال آماده می کند تا به سیرک برود و از طریق دلقک شدن درآمدزایی کند.