مرجع خبری رئال مادرید : امیلیو بوتراگوئنو مدیر روابط عمومی رئال مادرید در مورد بازی با گرانادا صحبت کرد و گفت :” باید به بازیکنانمان به خاطر تلاشی که داشتند، افتخار کنیم. تیم نشان داد که توان فداکاری و تحمل فشار را دارد.”

لالیگا:”دستاورد تیم شایسته تحسین است اما هنوز به هدفمان نرسیده ایم. بردن این 9 بازی پیاپی در این شرایط فوق العاده است.”

راموس:”رهبر تیم است و در لحظات مشکل اثرش را می گذارد. هرگز ناامیدمان نمی کند.”

گرت بیل:”همان طور که مربی گفته همه مهم هستند. در نهایت او تصمیم می گیرد که چه کسی بازی کند.”