مرجع خبری رئال مادرید : اگر رئال مادرید در روز پنجشنبه مقابل ویارئال پیروز شود قهرمان لالیگا خواهد شد.

این دیرترین جام قهرمانی تاریخ لالیگاست که اهدا می شود. در حقیقت هرگز نشده بود که قهرمان لالیگا تا روز 26 تیر مشخص نشده باشد اما شرایط خاص و قرنطینه باعث شده تا تعیین تکلیف قهرمان به این قدر دیر موکول شود. اگر رئال مادرید مقابل ویارئال مساوی کند و بارسلونا مقابل اوساسونا پیروز شود، کار قهرمانی به هفته پایانی و بازی با لگانس می کشد که رئال به یک امتیاز نیاز خواهد داشت.