مرجع خبری رئال مادرید : می گفتند که در ضیافت شام کریسمس تیمی، به فرلاند مندی مدافع فرانسوی، یک آجر هدیه شده است. می گفتند که در میان شوخی های رختکن، ترجمه این هدیه این بوده است که در آن مقطع از فصل، گزینه زیدا نبرای فشار آوردن به مارسلو در پست دفاع چپ برای این که به هم تیمی مناسب خود پاس بدهد، مشکل دارد و در حقیقت ذهن مناسبی ندارد. از نظر بدنی هرگز در موردش تردیدی وجود نداشت چرا که یک صخره است اما به نظر می رسید که از نظر دفاعی از آن بازیکنانی است که نمی تواند در قلب هواداران رئال مادرید جای بگیرد.

مصدومیت های مداوم مارسلو، اعتماد مربی و توان فداکاری باعث شد تا مندی با شایستگی مالک دفاع چپ تیم در مقطع کلیدی فصل باشد. هرگز بازیکنی نیست که انتظار کارهای تکنیکی را از او داشته باشیم چون کیفیت متفاوتی دارد اما در هر بازی با شجاعت بیشتری بازی می کند و بهتر می شود. انتظار گلش مقابل گرانادا را از بازیکنی همچون روبرتو کارلوس داشتیم و پیشرفتش کاملا مشهود است چرا که زیدان اصرار شدیدی داشت تا از او استفاده کند. آسان نیست که به باشگاهی ملحق شوی که در سالهای اخیر دو تن از بهترین دفاع چپ های تاریخ را داشته و بتوانی از پس فشار بربیایی. مدافع فرانسوی شخصیتش را نشان داد و هرگز در زمانی که فرصت و جاه طلبی داشت، ناامید نشد و نشان داد که شایستگی فیکس شدن را دارد. هدیه آجر حالا یک خاطره است چرا که قطعا در ضیافت شام بعدی تیم چنین هدیه ای اهدا نخواهد شد چون همه ارزش مدافع چپ فرانسوی را می دانند.

آنتونیو رومرو