مرجع خبری رئال مادرید : چند روز پیش کاپیتان ما سرجیو راموس با خبر خوبی مواجه شد و برای چهارمین بار پدر شد. نام په په بحث زیادی در شبکه های اجتماعی راه انداخت اما شخصیت و نیروی وی را نشان داد. ماکسیمو ادریانو می تواند نام یک امپراطور و یک فاتح باشد و این همان چیزی است که رئال مادرید نیاز دارد و حتی با وجود غیاب رهبر اصلی تیم در بازی اتحاد چیزی قرار نیست که عوض شود.

خوشایند بود که مدیر دیروز در اردوی تیم حضور پیدا کرد درست مثل کاری که بعد از بازگشت تیم از قرنطینه انجام داده بود. مربی و بازیکنان بدین ترتیب می توانند مدیراشن را ببینند که به نوعی می گوید که سخت است اما از دست شما هر کاری بر می اید. رئال مادرید توانست از پس بازی نکردن در برنابئو بر بیاید و روندی بی نظیر در ورزشگاه دی استفانو داشته باشد و حالا در منچستر هر چند که راموس نیست اما بازیکن سویایی با تیم سفر خواهد کرد و می تواند روحیه نام پسرش ماکسیمو آدریانو را به تیم منتقل کند.

توماس رونکرو