مرجع خبری رئال مادرید : باشگاه لیل پیامی در صفحه توییتر خود منتشر کرده است و با هیکل ژوزه فونته بازیکن 36 ساله پرتغالی این تیم پز داده و نوشته است:” هی رئال مادرید، سرجیو راموس کی هست؟” تا برای باشگاه رئال و کاپیتان تیم کری بخواند!